• Bezpečný a zaheslovaný přístu
 • Žádné přihlašování nebo vyplň
 • Asistenční služba
 • Naše zákaznická podpora může být
  kontaktována 24h/7dní v týdnu

Proč si obnovit ESTA?

Obnovit si ESTA Vízum může být důležité především pro podnikatele či jiné odborníky, kteří často cestují do USA. Povolení k vycestování je platné pouze po dobu dvou let. Pokud po dvou letech zaniknul nebo ztratil platnost váš cestovní pas, je možné znovu požádat o nové cestovní povolení. Můžete také vyplnit a odeslat formulář pro obnovení systému ESTA, pokud byly v cestovním pasu provedeny zákonné změny. Veškeré změny jména, občanství, pohlaví nebo obdržení nového cestovního pasu vyžadují obnovení ESTA víza, pokud plánujete navštívit USA v rámci bezvízového programu. Jakmile si obnovíte ESTA, Vaše předchozí povolení se stává neplatným, a nové číslo žádosti je to, které použijete pro svou příští cestu do Spojených států. Vzhledem k tomu, že se Vaše osobní údaje změnily, profil na Vašem povolení musí být rovněž aktualizován současně s těmito změnami, jakmile je Vaše cestovní povolení propojeno s cestovním pasem.

Je vhodné, abyste měli zajištěno povolení vycestování do Spojených států v dostatečném předstihu před jakoukoli cestou do Spojených států amerických. Pro usnadnění cestování se ujistěte, že povolení vycestování do Spojených států je vždy platné a neztratilo platnost nebo jste jej neztratili. Formulář pro obnovu ESTA je v podstatě stejný jako podání žádosti o nové ESTA vízum, a budete potřebovat všechny dokumenty, připravené pro poslední žádost.


OBNOVIT ESTA ZDE


Kdy je potřeba obnovit mé ESTA vízum?

Pro obnovení Vašeho ESTA víza budete požádáni o podání nové žádosti z následujících důvodů:

 • Byl Vám vydán nový cestovní pas;
 • Změnila se Vaše státní příslušnost;
 • Vaše zákonné jméno se změnilo;
 • Vaše zákonem dané pohlaví se změnilo;
 • Vaše skutečnosti se změnily takovým způsobem, že by upravily jakokouli z Vašich odpovědí v ESTA formuláři (otázky ANO - NE);
 • Uplynuly dva roky od Vaší původní žádosti ESTA a tímto by zanikla (blíží se lhůta konce platnosti).

Cestujte bezpečně s obnoveným ESTA povolením

 

Jak dlouho jsou uchována data ESTA žádosti?

Data uložená pro podání žádosti ESTA zůstanou na serverech maximálně po dobu dvou let. To je doba, po kterou je schválené vízum do USA platné, nebo dokud nezanikne platnost cestovního pasu. DHS (Department of Homeland Security – Odbor vnitřní bezpečnosti) bude tato data schraňovat ještě po dobu dalšího roku. Jakmile tato lhůta vyprší, data budou přesunuta do archivu, kde budou držena pro obnovu informací podle požadavků vnitrostátních právních předpisů bezpečnosti.

Jakmile jsou tyto informace archivovány, počet úředníků, kteří k nim mají přístup, je nadále omezen. Toto nakládání s informacemi je v souladu jak s Cizineckým orgánem CBP, tak i bezpečnostními misemi nařízenými pro CBP Kongres.


Licenční poznámka:
Tyto stránky jsou provozovány soukromou společností bez jakékoli vazby na ambasádu nebo konzulát.