Pohodové cestovanie vo dvoch s ESTA Vízom OBNOVTE SI ESTA TU

Obnovenie ESTA Žiadosti pre cudzincov z krajín s bezvízovým stykom

Obnovenie ESTA žiadosti je v podstate novou žiadosťou. Tu môžete vyplniť formulár, jedná sa o službu, ktorá umožňuje ľuďom požiadať o nové ESTA vízum, ak to predchádzajúce už vypršalo alebo bolo stratené. Esta Vízum, alebo online verzie USA Víza, ako sa mu tiež hovorí, je cestovný doklad, ktorý umožňuje osobám, ktoré pochádzajú z krajín s bezvízovým stykom, navštíviť Spojené štáty americké na dobu až 90 dní. Slovo ESTA je skratka pre Elektronický systém cestovných povolení (Electronic System for Travel Authorization). Vznikol na sklonku 80.rokov, a je v dnešnej dobe spravovaný Odborom vnútornej bezpečnosti (Department of Homeland Security). Ide o dohodu medzi vládou Spojených štátov a vládami ďalších krajín, ktorá umožňuje občanom krajín, ktoré sú zapojené do bezvízového styku, cestovať po Spojených štátoch.

Program bezvízového styku USA už významne v priebehu rokov prispel k zvýšeniu počtu turistov v USA. Každý deň ľudia znovu žiadajú o svoje ESTA víza, aby mohli cestovať do USA za prácou, tráviť tu voľný čas alebo prichádzajú zo zdravotných dôvodov. Vďaka tomu, že cestujete s ESTA vízami, môžete navštíviť svoju rodinu a príbuzných v Spojených štátoch, stráviť pohodovú dovolenku alebo nakupovať v New Yorku a ďalších známych mestách.

Obnovte si svoje ESTA Vízum pre cestovanie po USA

Žiadosť o predĺženie ESTA je veľmi jednoduchá a nevyžaduje žiadne papierovanie alebo návštevu veľvyslanectva alebo konzulátu. Len niekoľko jednoduchých krokov vás delí od pohodového cestovania. Mnoho ľudí odkazuje na cestovanie s ESTA ako na najjednoduchší spôsob návštevy USA. Nejedná sa priamo o cestovné víza, ale skôr o cestovné povolenie. Platnosť ESTA povolenie je podstatne kratšia ako cestovné vízum, ktoré môže byť vydané na päť alebo dokonca desať rokov. Obnovte svoje ESTA povolenie a cestujte do Spojených štátov amerických po dobu až dvoch rokov.

Obnovte svoje Esta Vízum, ak máte už neplatný cestovný pas

 

Obnovte svoje Esta Vízum

Môžete si obnoviť svoje ESTA vízum, ak sa Vás týka niektorý z týchto bodov:

Zmena mena
Zmena štátnej príslušnosti
Zmena pohlavia
Zmeny odpovedí (v žiadosti)
Strata platnosti ESTA Víza
Neplatný cestovný pas

Urobte 3 jednoduché kroky pre obnovenie ESTA Víza.

Asistenčná služba
24/7 servis
Bezpečné pripojenie

OBNOVTE SI ESTALicenčná poznámka:
Tieto stránky sú prevádzkované súkromnou spoločnosťou bez akejkoľvek väzby na ambasádu alebo konzulát.