• Säker och krypterad trafik
  • Ingen inloggning eller inskrivning
  • Experthjälp
  • Vår kundtjänst kan kontaktas 24/7

Varför Förnya ESTA?

Det kan vara särskilt viktigt för företagare som ofta reser till USA att förnya ESTA. Reseauktoriteten är giltig i upp till två år. Efter att de två åren har passerat eller att passet som används tillsammans med reseauktoriteten har gått ut är det möjligt att ansöka om en ny reseauktoritet. Du kan även fylla i och skicka in en ESTA-förnyelse om någon juridisk ändring har gjorts i ditt pass. Ändringar som namn, medborgarskap, kön eller om du har fått ett nytt pass kräver att du förnyar ditt ESTA-visum om du planerar att resa till USA under VWP. När du har förnyat ditt ESTA är din tidigare auktoritet ogiltig, och det är det nya ansökningsnumret som ska användas under din nästa resa till USA. Eftersom din personliga information har ändrats måste din auktoritet också uppdateras med dessa ändringar då din reseauktoritet är sammankopplad med ditt pass.

Det rekommenderas att man har försäkrat sig en amerikansk reseauktoritet i god tid innan avresa till USA. För enklare resa, se till att din amerikanska reseauktoritet alltid är uppdaterad, ej utgången eller borttappad. ESTA-förnyelseformuläret är egentligen likadant som det när man ansöka om ett nytt ESTA-visum och du kommer att behöva samma dokument som för din förra ansökan.


FÖRNYA ESTA HÄR


När Behöver Jag Förnya Mitt ESTA-visum?

För att du ska kunna förnya ditt ESTA kommer du under följande omständigheter behöva skicka in en ny ESTA-ansökan:

  • Du har fått ett nytt pass;
  • Du har bytt medborgarskap;
  • Du har bytt namn;
  • Du har byt kön;
  • Omständigheter har ändrats så att svaren till ja-och-nej-frågorna i ESTA-formuläret har ändrats.
  • Det har gått över två år sedan ditt ESTA utfärdades och det är inte längre giltigt.

Res säkert med ett förnyat ESTA

 

Hur länge sparas ESTA-ansökans data?

Den data som uppstår av en ESTA-ansökan kommer att finnas kvar på en server i max två år. Det är under den tiden ett USA-visum är giltigt, eller tills resenärens pass går ut. DHS kommer att behålla den här informationen i upp till ytterligare ett år. När den tiden passerat kommer data att flyttas till ett arkiv där den kommer att sparas för informationsåterställning, vilket krävs av nationell säkerhetslag.

När informationen har mottagits kommer antalet tjänstemän med tillgång till informationen att begränsas. Den här begränsningen är både i enlighet med CBPs tullmyndighet och med tullsäkerheten på uppdrag från CBP och kongressen.


Juridisk avskrivningsklausul:
Den är webbsidan drivs av ett privat företag utan samverkan med någon Ambassad eller Konsulat.